• Chả Đà Thành
    46 Cù Chính Lan, Q Thanh Khê, Tp Đà nẵng , Thanh Khê
    5 bình luận | 14 ảnh
Chả Đà Thành
46 Cù Chính Lan, Q Thanh Khê, Tp Đà nẵng , Thanh Khê
5 bình luận | 14 ảnh