Đà Nẵng huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển thành phố

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Chính phủ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc.
Thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thực hiện và rà soát các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan người Việt Nam ở nước ngoài.

Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hội nhập đời sống tại các nước sở tại và giữ gìn bản sắc dân tộc. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật kết hợp với quảng bá, giữ gìn văn hóa dân tộc, phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, quản lý lao động và du học sinh tại nước ngoài. Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội thành phố, trong đó tăng cường kết nối doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước; nghiên cứu tham mưu cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đặc biệt đối với những lĩnh vực mà thành phố khuyến khích.

 Công ty TNHH Tiến Thịnh Migration & Investment Consulting

Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi các hội đồng hương, bà con kiều bào nước ngoài nhân các chuyến đi công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố. Củng cố bộ máy tổ chức, sự phối hợp trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Hình thành hệ thống thông tin dữ liệu về kiều bào Đà Nẵng hiện đang sinh sống, làm việc tại các nước, số lượng kiều bào về thăm quê hương, số lượng kiều bào hồi hương, lượng kiều hối,... để phục vụ công tác thống kê, đánh giá tình hình.
P.V
0
0
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 36.950 37.150
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 36.950 37.350
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 36.950 37.450
Vàng nữ trang 99,99% 36.700 37.300
Vàng nữ trang 99% 36.231 36.931
Vàng nữ trang 75% 26.728 28.128
Vàng nữ trang 58,3% 20.498 21.898
Vàng nữ trang 41,7% 14.306 15.706
  Mua vào Bán ra
AUD 16449.42 16729.44
CAD 17337.9 17686.43
CHF 22876.6 23336.1
DKK 0 3585.81
EUR 26143.63 26877.32
GBP 29983.65 30463.8
HKD 2913.55 2978.02
INR 0 337.28
JPY 202.54 210.95
KRW 19.26 21.12
KWD 0 79222.05
MYR 0 5744.18
NOK 0 2751.16
RUB 0 392.02
SAR 0 6413.99
SEK 0 2525.77
SGD 16958.85 17264.92
THB 731.27 761.78
USD 23150 23250