Đối thoại đầu tuần: Nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc

Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn này, Hội đồng tập trung đóng góp chuyên môn cho mục tiêu nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc, đồng thời coi trọng nhiệm vụ đề xuất ý tưởng phát triển đô thị Đà Nẵng.
Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tham gia góp ý định hướng chương trình, dự án về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị.  Trong ảnh: Cảnh quan đôi bờ sông Hàn. Ảnh: HÀ QUỐC TẤN
Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tham gia góp ý định hướng chương trình, dự án về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị. Trong ảnh: Cảnh quan đôi bờ sông Hàn. Ảnh: HÀ QUỐC TẤN
Ngày 24-1-2016, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ký Quyết định số 592/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2021. Kiến trúc sư (KTS), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn (ảnh) làm Chủ tịch Hội đồng.
Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong giai đoạn này, Hội đồng tập trung đóng góp chuyên môn cho mục tiêu nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc, đồng thời coi trọng nhiệm vụ đề xuất ý tưởng phát triển đô thị Đà Nẵng.
* Thưa Phó Chủ tịch, vì sao cần tái thành lập Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch của thành phố?
Từ năm 2008, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2008/BXD hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố. Theo đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thành lập Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch và trực tiếp giao nhiệm vụ, phân công Giám đốc Sở Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Trong lần tái lập này, thành viên hội đồng có nhiều bổ sung như có sự tham gia của thành viên HĐND thành phố Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố.
Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch trước đây đã hoạt động hiệu quả, tham mưu cho lãnh đạo thành phố về hoạt động chuyên môn đối với lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch.
Thời kỳ đó, công cuộc đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu đối với việc triển khai quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cũng như các dự án xây dựng phát triển nông thôn.
Suốt nhiều năm liền, cả thành phố Đà Nẵng như đại công trường. Vai trò của Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch thời điểm đó được ghi nhận. Tuy nhiên, những năm gần đây, vì nhiều lý do, Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch không hoạt động nữa. 
Lãnh đạo thành phố nhìn nhận việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết cũng như các dự án triển khai trên địa bàn cần có một tổ chức thẩm định chuyên môn cao với sự tham gia của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm ở nhiều đơn vị, nhiều thành phần để giúp lãnh đạo tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố chủ trương tái thành lập Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch.
Người dân luôn quan tâm chất lượng các đồ án quy hoạch-kiến trúc. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Người dân luôn quan tâm chất lượng các đồ án quy hoạch-kiến trúc. Ảnh: TRIỆU TÙNG
* Phó Chủ tịch có thể cho biết chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch thành phố?
 - Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã giao cho Hội đồng Kiến trúc- Quy hoạch thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư 08/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Theo đó, Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch có các nhiệm vụ cụ thể như tham gia góp ý định hướng chương trình, dự án về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn; tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, ngành xây dựng và địa phương về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, nông thôn. Tư vấn, góp ý phương án, chọn giải pháp tối ưu cho các công trình kiến trúc (kể cả công trình phải qua thi tuyển) khi Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.
Bao gồm công trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường; mang tính đặc thù về chiều cao, quy mô, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, hệ số hạ tầng kỹ thuật; công trình đặt tại vị trí nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến kiến trúc cảnh quan khu vực; các công trình đặc biệt chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng chưa được điều chỉnh.
Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cũng có nhiệm vụ tham gia ý kiến các vấn đề về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị theo quy định của pháp luật; cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến cộng đồng dân cư.
Cử thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn các phương án thiết kế kiến trúc các công trình thuộc diện phải được thi tuyển theo quy định; tư vấn, phản biện các vấn đề quan trọng khác về kiến trúc, quy hoạch xây dựng khi Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu; tư vấn giúp UBND các quận, huyện một số vấn đề về kiên trúc, quy hoạch xây dựng liên quan đến các nhiệm vụ trên.
Với chức năng hoạt động được giao, Hội đồng cũng có lúc mở rộng thành viên theo yêu cầu nội dung, hay vấn đề kiến trúc- quy hoạch mà Hội đồng tham khảo.
Hội đồng họp mỗi tháng một lần bởi thời gian qua, Sở Xây dựng đề xuất các vấn đề có liên quan để trình báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét quyết định. Cá nhân tôi cũng tham gia xem xét các đồ án nhưng cũng có rất nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực, kể cả quy mô.
Do đó, Hội đồng lựa chọn một số vấn đề để xem xét và xin ý kiến lãnh đạo thành phố có ý kiến thống nhất, hay có vấn đề cần lấy ý kiến của cộng đồng, cơ quan, đơn vị..., qua đây góp phần đẩy nhanh tiến độ các đồ án quy hoạch. Thường trực Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch trong trường hợp công việc cần tham mưu đột xuất thì họp bàn.
* Những vấn đề trọng tâm mà Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch thực hiện trong thời gian tới?
- Nhiều vấn đề đang cần có sự tham gia của Hội đồng như vấn đề tổ chức triển khai xã hội hóa công trình cầu Nguyễn Văn Trỗi, giải pháp kết nối công viên hai đầu cầu để hình thành công trình kiến trúc gắn với các hoạt động tham quan, giải trí cho người dân thành phố và du khách. Vấn đề cải tạo các nút giao thông trên địa bàn… Hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cũng đón nhận và cần có sự tham vấn, lấy ý kiến từ các cơ quan chuyên ngành, từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và cộng đồng.
Rất nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch ở thành phố đang cần Hội đồng vào cuộc ngay, đó là các vấn đề bổ sung điều chỉnh Quy hoạch chung, quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển mạng lưới, quy hoạch quản lý kiến trúc… Hội đồng cũng chủ động lập các kế hoạch chương trình hoạt động hằng năm.
Hoạt động xuyên suốt của Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch là chú trọng đóng góp chuyên môn cho mục tiêu nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc, đồng thời coi trọng nhiệm vụ đề xuất ý tưởng phát triển của đô thị Đà Nẵng.
KTS Tô Văn Hùng, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố: Không đặt thêm một đầu việc hành chính
Với khối lượng công việc rất lớn đặt ra cho Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch thành phố, theo tôi, cần có sự lựa chọn vấn đề để đưa ra thảo luận, bàn bạc. Hội đồng cũng duy trì hoạt động chuyên môn của các thành viên qua môi trường mạng công nghệ thông tin. Quan điểm cá nhân tôi là hoạt động của Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch không đặt thêm một đầu việc hành chính làm cản trở tiến độ triển khai thực hiện đồ án hay gây khó khăn cho cơ quan, đơn vị liên quan cũng như các nhà đầu tư.
 
( Báo Đà Nẵng)
0
0
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 36.260 36.430
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 36.270 36.670
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 36.270 36.770
Vàng nữ trang 99,99% 35.830 36.430
Vàng nữ trang 99% 35.369 36.069
Vàng nữ trang 75% 26.075 27.475
Vàng nữ trang 58,3% 19.991 21.391
Vàng nữ trang 41,7% 13.943 15.343
  Mua vào Bán ra
AUD 15888.68 16256.3
CAD 17070.7 17518.54
CHF 22865.23 23324.33
DKK 0 3555.59
EUR 25944.57 26750.94
GBP 29577.24 30050.66
HKD 2937.13 3002.1
INR 0 345.34
JPY 209.89 219.63
KRW 17.93 20.46
KWD 0 79791.72
MYR 0 5644.03
NOK 0 2714.45
RUB 0 402.07
SAR 0 6466.84
SEK 0 2457.38
SGD 16821.41 17124.87
THB 722.85 753
USD 23330 23450