Hơn 250.000 học sinh nhập học năm học 2018-2019

ĐNO - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, năm học 2018-2019 có hơn 254.500 học sinh nhập học trên địa bàn thành phố.
 
Nội dung: ĐOÀN SƠN - Đồ họa: MAI ANH- Báo Đà Nẵng
0
0