[Infographics] Chính thức bỏ hình thức quản lý bằng sổ hộ khẩu


Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.
Theo BaoDanang.vn
0
0