PNJ CN ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ MỚI THÁNG 2. 2018

DO NHU CẦU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 2018, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN PNJ CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ VĂN PHÒNG NHƯ SAU:
 
I. GIÁM SÁT NHÂN SỰ MIỀN TRUNG
 Mô tả công việc:
1. Cơ cấu tổ chức và Bản mô tả công việc và quản lý hệ thống.
- Tham gia đánh giá và xây dựng Cơ cấu tổ chức cho hệ thống.
- Triển khai việc xây dựng, cập nhật, bản mô tả công việc.
- Lập kế hoạch và sóat xét định biên nhân sự hàng năm của hệ thống.
- Tổng hợp, soát xét và thực hiện việc đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hệ thống theo
định biên nhân sự.
- Trực tiếp điều phối nhân sự và giải quyết các vấn đề phát sinh nhân sự theo nhu cầu
của hệ thống.
- Kiểm soát hệ thống thông tin nhân sự của hệ thống.
2. Phát triển Nguồn Nhân lực 
- Phân tích, xác định nhu cầu đào tạo ngắn hạn và dài hạn của hệ thống.
- Đề xuất các kế hoạch và hoạt động đào tạo của hệ thống.
- Tham gia đánh giá kết quả sau đào tạo.
3. Đánh giá hiệu quả Nguồn nhân lực
- Thực hiện báo cáo về phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo
KPIs hàng năm.
- Đề xuất các phương pháp và tiêu chí để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
theo KPIs hàng năm.
- Giám sát việc triển khai đánh giá nhân viên của hệ thống.
- Tham gia đánh giá ứng viên sau thời gian thử việc.
4. Công việc của hệ thống
- Phối hợp thực hiện các dự án nhân sự của hệ thống.
 
- Hiểu rõ và nắm vững các các chính sách đãi ngộ, lương thưởng của Công ty.
- Tổ chức phỏng vấn thôi việc→ tìm nguyên nhân.
- Phỏng vấn tái ký hợp đồng lao động.
- Tổ chức và tham gia giải quyết các khiếu nại thắc mắc liên quan đến quan hệ lao
động, sai phạm về nội quy, chính sách, các nguyên tắc, yêu cầu làm việc cho nhân
viên của hệ thống.
- Thực hiện thủ tục cấp trang thiết bị nhân sự mới.
- Cấp quyền chấm công, công văn nội bộ.
- Thủ tục điều chuyển trong hệ thống.
- Đ/x phụ cấp và các Chi phí cho nhân sự đi công tác tỉnh.
5. Chấm công, tính lương hệ thống
- Chấm công văn phòng và rà soát công toàn bộ chi nhánh
- Giải đáp thắc mắc liên quan đến lương thưởng của nhân viên
- Thực hiện theo dõi đề xuất và cập nhật thay đổi các qui chế tiền lương, tiền thưởng,
phụ cấp, nghỉ phép, chế độ đãi ngộ người lao động tại chi nhánh.
- Thực hiện và giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện các chế độ của người
lao động theo quy định của pháp luật hiện hành và thoả ước lao động tập thể. Phối
hợp với Phòng Nhân Sự thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người
lao động.
 Yêu cầu công việc:
- Số lượng: 01, Giới tính: Nam/Nữ.
- Bằng Cấp: Đại Học, Chuyên ngành Quản lý nhân sự hoặc các ngành liên quan.
- Yêu cầu kiến thức liên quan khác: Am hiểu bộ luật lao động, cơ cấu tổ chức lớn.
- Kinh Nghiệm: 3 – 5 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm liên quan đến công việc hiện tại: Kinh nghiệm trong lĩnh vực
quản lý nhân sự, quan hệ lao động.
- Kỹ năng mềm: Thông thạo tin học văn phòng, Anh văn căn bản.
- Kỹ năng khác: Giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức công việc,
 
- kỹ năng phân tích, kỹ năng đánh giá.
 
II. TỔ TRƯỞNG SỈ LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG
 Mô Tả Công Việc:
- Lập kế hoạch Kinh doanh.
- Xây dựng tuyến bán hàng, khu vực chào bán hàng cho nhân viên bán hàng, quản
lý danh sách khách hàng hiệu quả .
- Thực hiện báo cáo theo định kỳ về: kết quả kinh doanh, thị trường, đối thủ, báo
cáo đột xuất cho ASM khi có yêu cầu.
- Giám sát, đôn đốc nhân viên bán hàng theo kế hoạch đã cam kết với ASM
- Phân tích, sắp xếp, tố chức lại kế hoạch bán hàng tùy thuộc vào hàng hóa để đạt
hiệu quả cao cho các chuyến chào hàng...
- Đảm bảo hàng được giao đầy đủ, đúng giá và đúng thời hạn.
- Hạn chế tình trạng thiếu hàng thông qua quản lý tồn kho hợp lý và hiệu quả
- Huấn luyện cho Nhân viên bán hàng về tiêu chuẩn cách thức trưng bày (nếu có)
của Công ty và quy trình bày biện chuẩn.
- Đề xuất xu hướng mẫu cho thị trường của khu vực phụ trách...
- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu doanh thu công hàng tháng do Công ty giao cho
- Theo dõi, đôn đốc nhân viên đạt chỉ tiêu doanh số tuần và tháng.
- Hỗ trợ Nhân viên bán hàng tháo gỡ những vướng mắc trong công việc hàng
ngày...
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Tạo quan hệ tốt với các khách hàng và đáp ứng kịp thời những thắc mắc của họ.
- Bảo đảm đối xử công bằng với tất cả khách hàng trong việc: Độ bao phủ, phân
phối hàng, giá cả và chương trình khuyến mãi và các chương trình sau bán hàng
 
- Kiểm soát Nhân viên bán hàng trong việc cập nhật thông tin trong danh sách
khách hàng và thông tin các đối thủ cạnh tranh...
- Xây dựng và phát triển đội ngũ Nhân viên Bán hàng.
- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên mới nếu đội ngũ cũ không hiệu quả hoặc
mở rộng kinh doanh
- Huấn luyện kỹ năng bán hàng cho nhân viên, lên lịch làm việc cùng nhân viên
ngoài thị trường...
 Yêu cầu công việc:
- Số lượng: 01, Giới tính: Nam.
- Bằng cấp:   Đại Học (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành
có liên quan.)
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
- Số năm kinh nghiệm liên quan: 01 năm trở lên.
- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Bán hàng, quản lý.
- Vui vẻ, hoạt bát, năng động, dễ hòa đồng.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
- Thương lượng và đàm phán với khách hàng.
 
III. CHUYÊN VIÊN MARKETING LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG
 Mô Tả Công Việc:
1. Xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện các chương trình truyền thông,
tiếp thị của nhãn hiệu.
- Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy doanh thu, quảng bá nhãn hiệu,
bao gồm:
 
- Triển khai các chương trình trọng điểm vào các dịp lễ hội mua sắm lớn trong năm.
- Xây dựng và triển khai các chương trình khai trương điểm bán mới
- Xây dựng và triển khai các chương trình triễn lãm, hội chợ, sự kiện, tài trợ, hợp
tác với các thương hiệu/nhãn hiệu khác
- Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nhãn hiệu, tiếp thị, khuyến mãi thúc
đẩy doanh thu tại từng khu vực, chi nhánh, thị trường được phân công phụ trách.
- Xây dựng chương trình ngân sách đã được phê duyệt cho từng nhóm chương
trình/cửa hàng /kênh truyền thông được phân bổ.
- Xây dựng bảng tiến độ thực hiện, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng phòng ban, đơn
vị, cửa hàng trong việc triển khai các chương trình truyền thông, tiếp thị của công
ty. Định kỳ rà soát, nhắc nhỏ, đánh giá khách quan và các biện pháp khắc phục để
đảm bảo các chương trình triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.
- Thực hiện các công việc thanh toán, lưu trữ hồ sơ, làm báo cáo các chương trình
theo các quy định, quy trình, quy chuẩn của công ty.
- Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ, xu hướng sản phẩm, xu
hướng truyền thông để đưa ra các đề xuất, đóng góp ý kiến cho các chương trình,
kế hoạch, định hướng của nhãn hàng.
- Tham gia xây dựng, triển khai các chương trình truyền thông nhãn hiệu theo sự
phân công của Quản Lý
2 . Phối hợp làm việc với các khối, phòng ban, đơn vị liên quan theo đúng quy trình,
quy định của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban thuộc khối Marketing cũng như các phòng ban thuộc
các khối Kinh Doanh, Hành Chính Nhân Sự, Tài Chính Kế Toán, Chi Nhánh, Hệ
Thống Cửa Hàng theo đúng quy trình, quy định của công ty để định hướng làm
việc và triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, tiếp thị của nhãn hiệu.
 
- Phối hợp với Phòng Nghiên Cứu Thị Trường, Phòng Quản Trị Hiệu Quả, Phòng
Bán Lẻ, Khối Cung Ứng, cửa hàng  và các đơn vị, phòng ban có liên quan khác
thực hiện các chương trình khảo sát, đánh giá thị trường, khách hàng mục tiêu,
chính sách giá, hàng hóa, đánh giá các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp đối
với nhãn hàng để từ đó đưa ra báo cáo, giải pháp và xây dựng các chương trình
nhăm đạt các mục tiêu về quảng bá thương hiệu, tăng trưởng doanh thu và tạo ưu
thế cạnh tranh cho các nhãn hàng.
3. Xây dựng qui trình làm việc & huấn luyện đào tạo chuyên môn
- Chủ động đề xuất được truyền đạt kinh nghiệm, đề xuất các chương trình đào tạo
thích hợp có thể hoàn thành kế hoạch công việc, KPI.
- Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.
 Yêu Cầu Công Việc:
- Số lượng: 01, Giới tính: Nam/Nữ.
- Tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh/ Marketing hoặc các khối
ngành liên quan.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên từng
làm việc tại các chuỗi bán lẻ và ngành hàng thời trang.
- Khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh): tốt.
- Kinh nghiệm làm việc đội nhóm
- Kỹ năng phân tích kinh doanh, đọc hiểu các số liệu các báo cáo kinh doanh.
- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề tốt.
- Chấp nhận đi công tác để thực hiện các chương trình khai trương điểm bán mới và
các chương trình truyền thông tại địa phương.
- Linh động về thời gian làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu từ các chương trình.
 
IV. CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG
 Mô Tả Công Việc:
- Trực tiếp làm việc và tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng (Sở, Bộ có
liên quan), báo chí, truyền thông tại thị trường khu vực.
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan chức năng: Sở, Bộ có liên
quan, cơ quan báo chí, truyền thông.. tại thị trường
- Lựa chọn kênh/ phương tiện truyền thông phù hợp để thực hiện kế hoạch truyền
thông theo chủ chương của công ty và chi nhánh.
- Cung cấp các thông tin cần thiết cho các báo quảng cáo, website theo sự phân
công của Ban Giám Đốc Chi nhánh và phòng truyền thông công ty.
- Lên kế hoạch truyền thông nội bộ cho chi nhánh khi có yêu cầu. Thực hiện triển
khai các kế hoạch truyền thông nội bộ theo định hướng công ty.
- Chủ động kết nối và phát triển các mối quan hệ với các nhóm cộng đồng, Tổ chức
tình nguyện hợp tác thực hiện đồng hành cùng các chương trình CSR tại chi nhánh
- Tổ chức thực hiện triển khai các chương trình CSR bên trong nội bộ.
- Lên kế hoạch xây dựng nhãn hiệu của Ban Giám Đốc tại thị trường khu vực.
 Yêu Cầu Công Việc:
- Số lượng: 01 Nam/Nữ. Độ tuổi từ 25 trở lên.
- Số năm kinh nghiệm liên quan: 2 năm trong vị trí công việc tương đương.
- Trình độ Đại học, chuyên ngành Xã hội học, Báo chí, quan hệ công chúng, kinh tế,
marketing.
- Khả năng ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp.
- Khả năng tin học: Thông thạo Excel, Word, PPT văn phòng.
- Linh động về thời gian làm việc ngoài giờ.
- Chủ động, tập trung trong công việc.
 
V. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG
 Mô Tả Công Việc:
- Lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm theo từng Cửa
hàng/ Bộ phận.
 
- Lập và phân tích/ đánh giá tình hình sử dụng vốn, đánh giá vốn tồn, hiệu quả vòng
quay vốn từng đơn vị/Cửa hàng/ Bộ phận theo tháng, quý, năm.
- Lập và phân tích báo cáo chi phí, tình hình tăng giảm theo từng mã phí, nguyên
nhân, giải pháp theo tháng, quý, năm.
- Theo dõi và kiểm soát, tổng hộp và cảnh báo các chỉ tiêu tài chính, đưa kiến nghị,
tư vấn cho Ban giám đốc Chi nhánh về kế hoạch trong ngắn và dài hạn.
- Xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu tài chính cho từng đơn vị theo tháng/ quý/ năm
 Yêu cầu công việc:
- Số lượng: 1 Nam/ Nữ tuổi từ 28 đến 35
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kế toán
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán
- Khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch
- Khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo
- Thành thạo tin học văn phòng
 
VI. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG
 Mô Tả Công Việc:
- Theo dõi, thống kê tình hình doanh thu của các kênh, các cửa hàng thuộc hệ thống
khu vực, báo cáo cho Ban Giám Đốc.
- Tổng hợp báo cáo nhanh, báo cáo kết quả kinh doanh tuần, tháng, quý, năm của
chi nhánh
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Giám Đốc Chi nhánh.
- Tổng hợp KPIs của các đơn vị , phòng ban,khối cửa hàng tại chi nhánh. Ban hành
KPIs hàng năm cho các đơn vị
- Xây dựng KPIs hàng năm cho chi nhánh đồng thời theo dõi tiến độ của chi nhánh
trong năm
- Theo dõi đôn đốc việc thực hiện KPIs đúng tiến độ của các bộ phận phòng ban,
khối cửa hàng đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng KPIs hàng năm của chi nhánh.
- Lên kế hoạch đánh giá hệ thống khối cửa hàng theo hình thức khách hàng bí mật
 
- Thực hiện báo cáo đánh giá hệ thống.
 Yêu cầu công việc:
- Số lượng: 01 Nữ. Độ tuổi từ 25 trở lên.
- Bằng cấp: Đại học, Chuyên ngành: Kinh tế.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
- Kỹ năng công việc: Thông thạo Exel , Word văn phòng.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng giải quyết vấn đề.
 
VII. NHÂN VIÊN TIN HỌC LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG
 Mô Tả Công Việc:
- Giám sát hệ thống mạng LAN tại các đơn vị trực thuộc Chi nhánh PNJ Miền
Trung bằng các phần mềm monitor network
- Quản lý hệ thống camera an ninh tại các Chi nhánh PNJ Miền Trung.
- Tiến hành lắp đặt hệ thống mạng kết nối với máy tính.
- Trang bị thiết bị tin học cho các cửa hàng và Chi nhánh
- Nhận bàn giao về cấu hình chương trình bảng giá vàng tại Chi nhánh.
- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị văn phòng
- Thực hiện bảo trì định kỳ thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, điện thoại, máy
fax, máy scan,…)
- Thực hiện cập nhật hệ thống, chương trình anivirus.
- Ứng dụng phầm mềm kết nối từ xa teamview để khắc phục các sự cố về phần
mềm trong thời gian nhanh nhất
- Xây dựng và quản lý tập trung tài nguyên hệ thống (Dữ liệu, Domain, DNS,
DHCP, firewall)
- Hướng dẫn nhân viên sử dụng phần mềm có liên quan.
 Yêu Cầu Công Việc:
- Số lượng: 01 Nam, Độ tuổi từ 24 đến 32.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thông tin.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
- Kỹ năng công việc: Biết lắp ráp, cài đặt phần mềm thông dụng, hệ thống camera
 
- Kỹ năng mềm: giao tiếp hiệu quả.
- Khả năng cập nhật và ứng dụng công nghệ mới
- Kiến thức về thiết bị tin học liên quan.
 
QUYỀN LỢI/MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:
- Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc.
- Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột
xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.
- Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo
hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc.
- Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
- Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.
Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
- Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục
thể thao, nghỉ mát…

ỨNG VIÊN CÓ NHU CẦU, NỘP HỒ SƠ TẠI:
123 Hùng Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Hoặc nộp CV mẫu qua địa chỉ email: tuyendung.dn@pnj.com.vn
(Tiêu đề ghi rõ vị trí ứng tuyển, ví dụ: Ứng tuyển_Vị trí ứng tuyển_Tỉnh_Họ và
tên)
 Hotline : 0236 386 8997 ( Phòng Hành Chính Nhân Sự)
 www.facebook.com/tuyendungpnjchinhanhmientrung
 http://tuyendung.pnj.com.vn
0
0
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 36.510 36.660
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 36.500 36.900
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 36.500 37.000
Vàng nữ trang 99,99% 36.060 36.660
Vàng nữ trang 99% 35.597 36.297
Vàng nữ trang 75% 26.248 27.648
Vàng nữ trang 58,3% 20.125 21.525
Vàng nữ trang 41,7% 14.039 15.439
  Mua vào Bán ra
AUD 16248.79 16525.4
CAD 17146.63 17491.31
CHF 22897.56 23357.47
DKK 0 3584.73
EUR 26133.14 26866.53
GBP 30364.05 30850.28
HKD 2913.73 2978.21
INR 0 349.2
JPY 203.78 212.32
KRW 18.93 20.96
KWD 0 79265.22
MYR 0 5738.36
NOK 0 2762.89
RUB 0 401.29
SAR 0 6414.86
SEK 0 2553.05
SGD 16959.99 17266.08
THB 716.23 746.1
USD 23155 23255