Sáp nhập tổ dân phố: Tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho dân

Cùng với việc thực hiện chủ trương sáp nhập tổ dân phố (TDP) theo như lộ trình thành phố đề ra, các cấp chính quyền quận Liên Chiểu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) sau khi hợp thành các TDP mới. Bên cạnh đó, chính quyền 5 phường cũng chú trọng công tác tư tưởng khi thay đổi, lựa chọn người đứng đầu các TDP.
Sau khi sáp nhập tổ dân phố ở khu dân cư, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quận Liên Chiểu xác nhận địa chỉ mới, tạo thuận lợi cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính.
Sau khi sáp nhập tổ dân phố ở khu dân cư, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quận Liên Chiểu xác nhận địa chỉ mới, tạo thuận lợi cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính.
Tạo mọi thuận lợi cho dân
Theo lộ trình sáp nhập TDP, phường Hòa Minh giảm từ 278 tổ xuống còn 130 tổ; trong đó, toàn phường có 90 tổ quy mô từ 50-90 hộ và 40 tổ có quy mô trên 90 hộ. Ông Lê Thế Nhân, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, đến nay, HĐND phường đã họp thông qua kế hoạch sáp nhập này và trình UBND quận Liên Chiểu. Hầu hết người dân đều đồng tình với chủ trương sáp nhập TDP.
Ở phường Hòa Khánh Bắc, HĐND phường cũng đã họp thông qua nghị quyết sáp nhập 188 TDP xuống còn 81 tổ (gồm 64 tổ có 90 hộ trở xuống và 17 tổ có trên 90 hộ). Việc sáp nhập TDP mới đồng nghĩa với thay đổi địa chỉ cư trú của người dân. Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc cho hay, sau khi các cấp, các ngành chức năng thông qua kế hoạch sáp nhập TDP của phường Hòa Khánh Bắc, UBND phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nhất là lực lượng Công an phường tiến hành ngay việc xác nhận thay đổi TDP nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết các TTHC cũng như các quyền lợi liên quan.
Theo ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, thực hiện chỉ đạo của thành phố và quận Liên Chiểu, phường tiến hành sáp nhập 106 TDP còn lại 37 tổ. Do đặc điểm tình hình nên trong số 37 TDP, 23 tổ có 90 hộ trở xuống, còn lại 14 tổ có 90 hộ trở lên. Đến nay, công tác sáp nhập TDP đã hoàn thành, chờ các cấp, các ngành chức năng thông qua thì tiến hành bầu các tổ trưởng TDP mới. Để tạo thuận lợi cho người dân giải quyết các TTHC sau khi hình thành các TDP mới, UBND phường, Công an phường sẽ xác nhận địa chỉ mới đúng theo quy định cho người dân.
Không xáo trộn sau khi sáp nhập
Phường Hòa Hiệp Nam cũng tổ chức sáp nhập 135 TDP hiện có xuống còn 54 tổ (gồm 26 tổ có 90 hộ trở xuống và 28 tổ có trên 90 hộ). Phương án sáp nhập các TDP này đã được HĐND phường Hòa Hiệp Nam thông qua giữa tháng 5-2017. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, sau khi sáp nhập các TDP theo hướng tinh gọn, toàn phường dư 28 người. Riêng 21 chi bộ khu dân cư vẫn giữ nguyên để hoạt động. Nhìn chung, qua tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến, người dân và tổ trưởng các TDP đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập TDP của thành phố. Vì thế, có thể sau khi bầu lãnh đạo TDP mới, nhiều người vẫn giữ vai trò tổ trưởng hoặc làm tổ phó, hay không tham gia nữa.  
“Nhìn chung, về vấn đề tư tưởng của các cán bộ TDP, đến nay ở địa bàn phường không có sự xáo trộn. Dù vậy, chính quyền địa phương cũng sẽ cân nhắc và giới thiệu những người làm tốt nhất để bầu làm tổ trưởng TDP bởi lực lượng này rất quan trọng, là cánh tay nối dài để chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân”, bà Lệ nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu cho hay, việc sáp nhập TDP có mặt tích cực là giảm con người, giảm chi ngân sách. Trong khi đó, với mô hình mới, các tổ trưởng, tổ phó TDP vẫn quản lý, điều hành tốt hoạt động ở khu dân cư. Song, để hoạt động TDP đi vào nền nếp, hiệu quả, đồng thời động viên những người nghỉ và những người tiếp tục làm, lãnh đạo quận Liên Chiểu đã giao Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Kế hoạch - tài chính rà soát, đề xuất chế độ bồi dưỡng hợp lý nhằm tri ân những người đã cống hiến trong công tác quản lý, điều hành khu dân cư trong thời gian qua.
Theo thống kê của Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, toàn quận hiện có 878 TDP, sau khi sáp nhập sẽ còn 372 tổ, trong đó có 234 tổ quy mô 90 hộ trở xuống và 137 tổ từ 90 hộ trở lên. Theo mô hình mới, mỗi TDP do 1 tổ trưởng và 1 tổ phó điều hành. Đến thời điểm hiện nay, công tác sáp nhập TDP trên địa bàn quận Liên Chiểu đã hoàn thành, chỉ còn chờ thành phố thông qua.
(Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN- Báo Đà Nẵng)
0
0