Thủ tướng phê duyệt 400 tỷ hỗ trợ Đà Nẵng chuẩn bị APEC 2017

Sáng 9-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp bàn công tác chuẩn bị APEC 2017.
Đà Nẵng được chọn là nơi tổ chức APEC 2017

Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Tiểu ban Vật chất – Hậu cần Ủy ban quốc gia APEC 2017 và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng tích cực, chủ động chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ APEC 2017 với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời thành phố tổ chức rà soát, chỉnh trang đô thị, nhất là cây xanh, bảo đảm đô thị xanh, sạch, đẹp đón các đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC. Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Đà Nẵng và các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng đồng ý ngân sách Trung ương hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 400 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng để thực hiện các dự án, bao gồm: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường giao thông quan trọng phục vụ APEC 2017; cải tạo, sửa chữa Cung thể thao Tiên Sơn và Trung tâm Hội chợ triển lãm.
Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố Đà Nẵng khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công để triển khai thực hiện; chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính được giao phối hợp, hỗ trợ thành phố giải quyết các thủ tục đầu tư, ứng vốn cần thiết, kịp thực hiện các dự án này trên địa bàn thành phố.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Nẵng và các cơ quan Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ đã tích cực chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ APEC 2017.
(Nguồn: Báo Đà Nẵng)
0
0