KINH TẾ ĐÀ NẴNG ONLINE
Liên hệ : Số 03 Nhơn Hòa 15, KĐT Yên Thế, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0935 350 419
Hotline: 0935 350 419
Fax: (08) 38201565
Email: danangeconomy@gmail.com