Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 
Kinhtedanang.com.vn và người bán luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của thành viên liên quan đến giao dịch tại website  Kinhtedanang.com.vn.
 
            KH có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kinhtedanang.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Kinhtedanang.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Kinhtedanang.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 
            KH gửi khiếu nại tại địa chỉ :
  • Công ty Cổ Phần Gia Nhật Khôi
  • Địa chỉ: Số 46 Cù Chính Lan, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
  • Email: danangeconomy@gmail.com
  • Điện thoại: 0935 350 419
 Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: danangeconomy@gmail.com
Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Kinhtedanang.com.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Kinhtedanang.com.vncó những biện pháp cụ thể hộ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Kinhtedanang.com.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật
Kinhtedanang.com.vn tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao vặt trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Kinhtedanang.com.vnsẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán  nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Kinhtedanang.com.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Kinhtedanang.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Kinhtedanang.com.vns ẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về của người bán đó trên Kinhtedanang.com.vn đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.
Thời gian xử lý phản ánh là 3 ngày kể từ khi nhận được thông tin phản ánh khiếu nại từ thành viên.