Chi tiết các hoạt động được nới lỏng hoặc vẫn tạm dừng từ 0 giờ ngày 30-9

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, UBND thành phố ban hành Công văn số 6589/UBND-KGVX về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay. Đáng chú ý, thành phố nới lỏng một số hoạt động có biện pháp kèm theo.


 
Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N- Báo Đà Nẵng
 
0
0