Thành lập Tổ công tác xây dựng đề án khu phi thuế quan tại Đà Nẵng

UBND thành phố quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng đề án thành lập khu phi thuế quan tại Đà Nẵng.

Theo đó, Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Công Thương và Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng làm tổ phó.
Để công việc của Tổ công tác thuận lợi, UBND thành phố mời đại diện các chuyên gia các bộ, ngành Trung ương cùng tham gia hỗ trợ Đà Nẵng trong quá trình xây dựng đề án.
Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố trong việc lập và trình cấp có thẩm quyền ban hành đề án thành lập khu phi thuế quan tại Đà Nẵng.
MINH LÊ - Báo Đà Nẵng
0
0